Annonsering

Albinsson & Sjöbergs magasin väcker känslor och engagemang. Varje nummer är efterlängtat och våra läsare njuter av att läsa dem. Flera studier har visat att annonsbudskap uppfattas mer positivt i sådana sammanhang, likväl som att annonser med emotionella budskap är mer effektiva än kampanjer med rationella budskap.

Vi kan erbjuda annonsering i miljöer som förknippas med starka varumärken. Vi ger även möjlighet till breddning av annonsbudskapet i våra digitala kanaler.

VIKTIG INFORMATION

Stäng meddelande